Dům u skály

Tým

Autor / autoři:
Ing. arch. Radim Václavík
Asistenti:
Ing. arch. Ondřej Vysloužil

Fakta

Lokalita:
Střední Čechy
Termín projektu / realizace:
ve výstavbě
Investor:
soukromá osoba
Náklady realizace:
Stupeň dokumentace:
návrh, DSP, DPS

Cílem je reprezentativní dům, poskytující komfortní bydlení. Hlavní cíl návrhu byl dostat dovnitř sluneční světlo, kterého kvůli terénní konfiguraci i okolní zástavbě není během roku mnoho a zároveň, navzdory nepříliš velkému pozemku, získat co nejvíce soukromí.

Rozhodli jsme se na pozemek položit nízký dlouhý objem, který bude přesně v ose sever-jih a rozdělí pozemek na dvě části. V tomto jednopodlažním objektu budou soustředěny všechny společenské funkce, zázemí s garáží a také část relaxační se saunou a bazénem. Východní strana tohoto objektu bude fungovat jako hradba, za kterou budou mít obyvatelé domu dostatečné soukromí.

Západní strana bude naopak co nejvíce otevřena a propojena s vnitřní zahradou mezi domem a skalní stěnou. Východní zeď obejde zahradu a vnitřní prostor domu také na severu a jihu a splyne tak se skálou. Klidová zóna s ložnicemi a pracovnou bude umístěna do zvláštního, kratšího objektu, spočívajícího na "hradbě" spodního patra. Tento objekt bude od spodního charakterově i materiálově odlišen, jde o high-tech objekt s příjemnými moderními materiály, maximálně prosvětlený, hledící do budoucnosti. Naopak spodní objekt co nejvíce koresponduje s protější skálou, s přírodou a její zemitostí.

atos6_u skaly2.jpg