Building Efficiency Awards 2012 pro ATOS-6

Energeticky pasivní budova OTAZNÍK, navržená ateliérem ATOS-6 architekta Václavíka získala ocenění Building Efficiency Awards 2012 (BEFFA).

Porota vyzdvihla erudovanost projektantů a ocenila vzácný soulad architektonické kvality s funkčními, enviromentálními a energetickými parametry stavby. "Osobně nejvíc oceňuji vynikající vnitřní klima a estetické řešení interiéru poskytující nadstandardní podmínky lidem, kteří v ní pracují," komentovala stavbu členka poroty Veronika Kotradyová ze Slovenské technické univerzity v Bratislavě. Druhá skončila Univerzitní knihovna UKF v Nitře a třetí nízkoenergetická budova Mateřské školy Úšovice v Mariánských Lázních. Architektura Ostravy tak důstojně reprezentuje českou republiku i v mezinárodním měřítku.

Architektura z Ostravy tak důstojně reprezentuje českou republiku i v mezinárodním měřítku.

architekt_ostrava_beffa_0.JPG