39 Radim Václavík JINÉ DOMY 2001 / 2011

Výstava prezentuje loňskou realizaci ostravského Otazníku, sídla společnosti INTOZA, navrženého poprvé v České republice jako administrativní budova v energeticky pasivním standardu. Současně nabízí přehled o rozsáhlé tvorbě architektonického ateliéru ATOS-6 včetně realizací a projektů rodinných vil, sportovních center, městských parků i urbanistických vizí.

Výstava hledá odpovědi na otázky:

Jak udělat dům levný a současně dobrý?

Musí provozní náklady administrativní stavby odčerpat významný podíl z ceny nájmu?

Je nutno pořád vymýšlet něco nového?

Komentované prohlídky za účasti architekta Václavíka:

15. a 29. března v 17 hodin

Light Center Praha, Jankovcova 2, Praha 7