16 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Den otevřených dveří v architektonickém ateliéru ATOS-6

9-11 a 13-16 hodin: Den otevřených dveří v architektonickém ateliéru (komentovaná prohlídka pracoviště, výstava prací a videoprojekce, konzultace a poradenství)

16.00 hodin: Architektura rodinných domů (prezentace s přednáškou)

17.00 hodin: Revitalizace Komenského sadů a další záměry rozvoje města (prezentace s diskusí)

ATOS-6, spol. s r.o., U jeslí 310/10, Ostrava - Muglinov