24 JINÉ DOMY 007 v Gliwicích

Putování JINÝCH DOMŮ 007 Polskem pokračuje!

Soubor velkoplošných bannerů, prezentujících soudobou architekturu severní Moravy a Slezska, byl představen na půdě fakulty architektury technické univerzity v polských Gliwicích.